op de hoogte blijven? schrijf u hier in

Wat mag de verhuurder allemaal over je weten? Overzicht

Bij de zoektocht naar een goede huurder, probeert een verhuurder zoveel mogelijk informatie over de huurder te krijgen. Hij moet daarbij wel de privacy van de huurder respecteren.

Wat mag de verhuurder allemaal over je weten?

© BELGA

Natuurlijk heeft een verhuurder er alle belang bij om met een goede huurder in zee te gaan. Een belangrijke bekommernis van de verhuurder is dat de huurder in staat is de huur correct te betalen en dat hij zorg draagt voor het gehuurde pand.

Een verhuurder wilt dan ook zoveel mogelijk informatie inwinnen, maar u moet er rekening mee houden dat een kandidaat-huurder recht op privacy heeft en niet mag gediscrimineerd worden. Een aanbeveling van de privacycommissie geeft duidelijkheid over wat een verhuurder precies mag vragen.

Dit mag de verhuurder vragen

Bij het eerste contact mag de verhuurder de kandidaat/huurder zijn naam en voornaam vragen alsook een telefoonnummer en e-mailadres om hem te kunnen contacteren. Bij een volgend contact mag de verhuurder ook vragen naar het huidig adres van de huurder.

De verhuurder mag de kandidaat-huurder vragen welke inkomsten hij heeft en een loonfiche laten voorleggen. Andere vragen die de verhuurder mag stellen zijn of hij gehuwd of wettelijk samenwonend is, zijn leeftijd (als de verhuurder twijfelt of de huurder wel 18 jaar is), het aantal personen dat het huis gaat bewonen en of de huurder huisdieren wil houden.

Dit mag de verhuurder niet vragen

Een ganse reeks andere zaken mag de verhuurder niet vragen. De verhuurder mag bijvoorbeeld niet informeren naar de geboorteplaats, de etnische afstamming of de nationaliteit van de kandidaat/huurder.

De verhuurder mag ook niet vragen of de kandidaat/huurder eigenaar is van onroerende goederen en wat het nummer is van zijn zichtrekeningen. De verhuurder mag ook niet informeren naar de nummerplaat van de wagen van de huurder tenzij een garage wordt mee verhuurd waar er nummerplaatherkenning is.

De verhuurder mag aan de kandidaat-huurder geen uittreksel uit het strafregister vragen of informeren naar zijn gezondheidstoestand. De verhuurder mag aan de kandidaat verder geen
referenties vragen.

Bron: Moneytalk