op de hoogte blijven? schrijf u hier in

Nieuwe premie voor zonnepanelen Overzicht

Nieuwe premie voor zonnepanelen
Als we bij DEVA Vastgoed panden bezoeken met kandidaat-kopers krijgen we ook wel eens vragen over zonnepanelen. Vanaf 2021 komt er een nieuwe subsidie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Wilt u nog investeren in zonne-energie, informeer u dan goed!

Einde van terugdraaiende teller
Als uw zonnepanelen vandaag meer stroom opwekken dan u verbruikt, draait uw analoge meter achteruit. In 2021 komen er digitale meters, waarmee de netbeheerder een exacte vergoeding kan aanrekenen voor het gebruik van het net. Probeer uw verbruikspatroon te veranderen. Tracht zoveel mogelijk de door u opgewekte energie ineens te verbruiken. Zo blijft de vergoeding voor het gebruik van het net laag.

Prosumententarief
Nu betalen eigenaars van zonnepanelen sinds juli 2015 een forfaitair bedrag, het prosumententarief. Wie een simulatie maakt op de website van de VREG zal ontdekken dat de reële netvergoeding vaak hoger ligt dan dat vast tarief. Wie in 2020 zonnepanelen legt, kan kiezen om 15 jaar het prosumententarief te betalen. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat de energieregulator VREG beroep heeft aangetekend tegen deze regeling bij het Grondwettelijk Hof.

Nieuwe subsidie
Wie na 1 januari 2021 zonnepanelen legt, kan genieten van een Vlaamse subsidie als u de terugdraaiende teller laat vallen en als het om een woning gaat met een bouwaanvraag van voor 2014. De subsidie varieert volgens het vermogen van de installatie en de bedragen zullen de komende jaren nog afnemen. Voor een installatie van 6 kilowattpiek ontvangt u 1500 euro